TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Władze

Zarząd 
Prezes Zarządu - Jacek Koziarek
Wiceprezes Zarządu - Michał Koksa
Sekretarz - Roman Dziedzic
Sławomir Parzonka
Andrzej Wysota
Bartosz Górecki
Łukasz Felcenloben

Przełożeni Służby Górskiej
Naczelnik / Szef Szkolenia Grupy –  St. Instruktor Rat. Górskiego Mariusz Grudzień
Zastępca Naczelnika - Dominik Adamczyk
Szef Szkolenia - Arkady Dąbrowski
 
 
Komisja Rewizyjna
Aleksander Lipiński
Zbigniew Urbanowski
 

PARTNERZY GOPR

PARTNERZY GRUPY SUDECKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA