TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Nowa baza w Górach Stołowych

26 kwietnia b.r. w Karłowie, u podnóża Szczelińca Wielkiego otworzyliśmy pierwszą stację ratunkową w Górach Stołowych.

Uruchomienie stacji było to możliwe dzięki porozumieniu pomiędzy GOPR z Parkiem Narodowym Gór Stołowych podpisanego 21 grudnia 2012 r. W myśl umowy 15% rocznego dochodu parku z tytułu opłat pobieranych za wstęp na Szczeliniec Wielki i Błędne Skały dyrekcja parku przekaże na działalność ratowniczą. Podpisane porozumienie wynika z ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Przekazana kwota pozwoli na zorganizowanie całodobowych dyżurów w okresie od maja do października. Stacja jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt, który umożliwia niesienie pomocy ludziom, którzy np. utknęli w skalnych szczelinach, a także do zabezpieczenie transportu poszkodowanych. W otwarciu stacji wzięli udział Jacek Dębicki – naczelnik GOPR, Krzysztof Bielecki – prezes Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej, Zdzisław Wiatr – naczelnik Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej, Janusz Korybo – dyrektor PNGS, Janusz Chodorowski – komendant powiatowy PSP w Kłodzku, ks. Artur Szela – kapelan dolnośląskich służb ratowniczych. Zarząd Powiatu reprezentował w Karłowie Krzysztof Baldy.

SPONSORZY GOPR

PARTNERZY GRUPY WAŁBRZYSKO-KŁODZKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA