TELEFONY
ALARMOWE
601 100 300 985

Przetargi

Zapytanie ofertowe na, WYKONANIE AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH BUDYNKÓW STACJI RATOWNICZYCH GRUPY SUDECKIEJ GOPR
 
Termin składania ofert: 10 marca 2022 r., do końca dnia.
 
 
11.03.2022 r. - Informacja z otwarcia ofert -  Protokół z otwarcia ofert
 
30.03.2022 r. - Rozstrzygnięcie postepowaniaInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
______________________________________________________________________________________________________
 
Unieważnienie postępowania przetargowego
 
______________________________________________________________________________________________________
 
Przetarg nieograniczony na, BUDOWĘ GARAŻU WIELOSTANOWISKOWEGO
DLA STACJI RATUNKOWEJ W MIĘDZYGÓRZU - ETAP II,
nr postępowania ZP/PN/1/2020.
 
Termin składania ofert: 29 października 2020r., godz. 15:00.
 
 
______________________________________________________________________________________________________
Przetarg nieograniczony na BUDOWĘ GARAŻU WIELOSTANOWISKOWEGO DLA STACJI RATUNKOWEJ W MIĘDZYGÓRZU 
ETAP I, nr postępowania ZP/PN/1/2020.
 
Termin składania ofert: 14 września 2020r., godz. 15:00.
 
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Załączniki 1-5 w wersji edytowalnej
4. Projekt umowy
5. Decyzja o pozwoleniu na budowę
6. Projekt budowlany 
7. Projekt budowlany zamienny
 
Pod niniejszym linkiem publikujemy dokument z informacją o otwarciu ofert dotyczących powyższego postępowania.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PARTNERZY GOPR

PARTNERZY GRUPY SUDECKIEJ GOPR


Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu ratownictwa górskiego dzięki środkom finansowym MSWiA